Wybierz język
top1

Wybierając naszą szkołę doświadczysz wyjazdów, zajęć lekcyjnych, obozów, profesjonalnych kursów zawodowych , które pomogą Ci w dalszym odnajdywaniu się wybranym przez siebie kierunku na przyszłość - Wiktoria

top2

Wybrałem tą szkołę ponieważ znajdują się tu bardzo interesujące profile, dzięki którym będę mógł rozwinąć swoje umiejętności i rozszerzyć zainteresowania. Uważam, że to był jeden z lepszych wyborów w moim życiu.
Zachęcam Was do wyboru tej szkoły! - Tymoteusz.

top5

"Wybrałem tę szkołę ponieważ jest tu  łatwy dojazd oraz moi znajomi mówili, że jest tu dobra atmosfera i osoby  w szkole są przyjacielscy i pomocni"- Kacper

top3

Szkoła miała kierunek, który mnie interesował. Wybrałem szkołę ze względu na to, że technikum jest szkołą mundurową, za czym idą różne możliwości w późniejszych etapach życia. Uznałem też, że edukacja wojskowa może okazać się praktyczna - Sylwester.

top4

Technikum Mundurowe ma wyznaczone wartości oraz skupia się na każdym uczniu, aby był wyedukowany w kwestiach edukacji i życiowych. Dzięki temu, że cała szkoła ma profil mundurowy wszyscy uczniowie są na równi i nikt nie czuje się wykluczony - Oliwia.

2022-03-16

Z kart historii

Marzec 1968

Wydarzenia, który miały miejsce w Polsce w dniach 8 – 23 marca 1968 roku – nazywamy marcem ‘68. Były to jedne z największych protestów tzw. środowisk inteligenckich, po zakończeniu II wojny światowej. W styczniu 1968 roku zdjęto z afisza, uznaną przez ówczesną władzę za antyradzieckie „Dziady” w reżyserii Kazimierza Dejma. Ówczesne środowiska artystyczne wystosowały do władz pismo sprzeciwiające się dokonywaniu cenzury.

Po bezprawnym usunięciu z Uniwersytetu Warszawskiego Adama Michnika i Henryka Szlajfera, rozpoczęli protest studenci oraz środowiska akademickie. Studenci domagali się między innymi przywrócenia relegowanych kolegów i koleżanek studentów. Strajki niestety skończyły się jednak ostrymi starciami z milicją i zatrzymaniami wielu studentów, umieszczeniem ich w więzieniu. Skutkiem tego były dalsze strajki w kolejnych miastach Polski.

21 marca rozpoczął się trzydniowy strajk studencki, który spowodował i doszło do rozwiązania części wydziałów i zwolnieniem wielu pracowników naukowych. Te represje zdławiły studencki bunt i doprowadziły do wyjazdu z kraju dużej liczby naukowców.

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl