Wybierz język
top1

Wybierając naszą szkołę doświadczysz wyjazdów, zajęć lekcyjnych, obozów, profesjonalnych kursów zawodowych , które pomogą Ci w dalszym odnajdywaniu się wybranym przez siebie kierunku na przyszłość - Wiktoria

top2

Wybrałem tą szkołę ponieważ znajdują się tu bardzo interesujące profile, dzięki którym będę mógł rozwinąć swoje umiejętności i rozszerzyć zainteresowania. Uważam, że to był jeden z lepszych wyborów w moim życiu.
Zachęcam Was do wyboru tej szkoły! - Tymoteusz.

top3

Szkoła miała kierunek, który mnie interesował. Wybrałem szkołę ze względu na to, że technikum jest szkołą mundurową, za czym idą różne możliwości w późniejszych etapach życia. Uznałem też, że edukacja wojskowa może okazać się praktyczna - Sylwester.

top5

"Wybrałem tę szkołę ponieważ jest tu  łatwy dojazd oraz moi znajomi mówili, że jest tu dobra atmosfera i osoby  w szkole są przyjacielscy i pomocni"- Kacper

top4

Technikum Mundurowe ma wyznaczone wartości oraz skupia się na każdym uczniu, aby był wyedukowany w kwestiach edukacji i życiowych. Dzięki temu, że cała szkoła ma profil mundurowy wszyscy uczniowie są na równi i nikt nie czuje się wykluczony - Oliwia.

Rekrutacja

 

Aby zapisać się do Technikum Mundurowego w Grudziądzu, należy założyć konto na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/grudziadz

Szkoła rekrutuje w oparciu o regulamin, z którym również warto się zapoznać.

Pracownicy szkoły chętnie udzielą informacji w zakresie rekrutacji i pomogą w skompletowaniu dokumentów.

Prosimy zwrócić uwagę na terminy rekrutacji, ujęte w poniższej tabeli.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Technikum Mundurowym w Grudziądzu, na rok szkolny 2023/2024.

OBOWIĄZUJE NABÓR ELEKTRONICZNY

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu

Rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 15 maja 2023r.                         ( poniedziałek) do  16 czerwca 2023r.                               ( piątek) do godz. 15.00

 

Od 24 lipca 2023r.                   ( poniedziałek) od godz. 12.00 do 31 lipca 2023r.     (poniedziałek) do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 8- klasisty.

Od 27 czerwca r. ( wtorek) do 11 lipca 2023r. ( wtorek) do godz. 15.00

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 12 lipca 2023r. ( środa)

 

 

 

Do 2 sierpnia 2023r.                  ( środa)

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 lipca r.( wtorek) godz. 12.00

 

 

8 sierpnia 2023r.                        ( wtorek) godz. 12.00

 

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Od 15 maja 2023r.                        ( poniedziałek)

do 19 lipca 2023r. ( środa)

 

Od 24 lipca 2023r.                    ( poniedziałek)

do 8 sierpnia 2023r.                 (wtorek)

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

„oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 8- lasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone ( por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku).

„zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Do 21 lipca 2023r.                        ( poniedziałek)        godz. 12.00

 

Do 10 sierpnia 2023r.               ( czwartek)                    do godz. 15.00

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

24 lipca 2023r.                                  ( poniedziałek) godz. 12.00

 

 

11 sierpnia 2023r.                      ( piątek) godz. 12.00

 

 

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl