Wybierz język
top6

Prezentujemy mundur z szacunkiem i godnością

top7

U nas zawsze panuje świetna atmosfera

top8

Jesteśmy jak rodzina

top9

Pamiętamy o zwierzątkach

top10

Mamy czas na naukę i dyscyplinę

top11

Mamy czas także na zabawę

top12

Integracja na wysokim poziomie

top13

Zapraszamy!!

Rekrutacja

 

Aby zapisać się do Technikum Mundurowego w Grudziądzu, należy założyć konto na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/grudziadz .

Szkoła rekrutuje w oparciu o regulamin, z którym również warto się zapoznać. Poniżej znajduje się łącze do jego pobrania w formie pliku .pdf.

Pracownicy szkoły chętnie udzielą informacji w zakresie rekrutacji i pomogą w skompletowaniu dokumentów. W szczególności prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły - tel. 503 962 811.

Celem łatwego zorientowania się co do ram czasowych postępowania rekrutacyjnego zamieszczamy poniżej harmonogram rekrutacji.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 13 maja 2024 r. (poniedziałek) do 14 czerwca 2024 r. (piątek) do godz. 15.00

Od 22 lipca 2024 r. (poniedziałek) od godz. 12.00 do 29 lipca 2024 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty.

Od 25 czerwca 2024 r. (wtorek) do 9 lipca 2024 r. (wtorek) do godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 10 lipca 2024 r. (środa)

Do 31 lipca 2024 r. (środa)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 lipca 2024 r. (wtorek) godz. 12.00

6 sierpnia 2024 r. (wtorek) godz. 12.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Od 13 maja 2024 r. (poniedziałek)

do 17 lipca 2024 r. (środa)

Od 22 lipca 2024 r. (poniedziałek)

do 6 sierpnia 2024 r. (wtorek)

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

 - „oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku),

 - „zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Do 19 lipca 2024 r. (piątek) godz. 15.00

Do 8 sierpnia 2024 r. (czwartek) do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

22 lipca 2024 r. (poniedziałek) godz. 12.00

9 sierpnia 2024 r. (piątek) godz. 12.00

 

 

 

 

 

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl